Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii

Używane w naszych placówkach urządzenia do krioterapii wykonane przez firmę KRIOMEDPOL, oceniamy bardzo wysoko z uwagi na jego niezawodność, estetykę wykonania, przyjazny dla personelu sposób obsługi, a przede wszystkim efekty lecznicze uzyskiwane przy jego użyciu.

W piśmie skierowanym do naszej firmy zwrócono także uwagę na fakt, że pracownicy firmy KRIOMEDPOL bardzo szybko reagują na sytuacje dotyczące użytkowania urządzeń do krioterapii.