Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Stołecznego Zarządu Służby Zdrowia MSWiA

Urządzenie KRIOPOL R zapewnia wysoką niezawodność i wygodnaą obsługę. Dużą zaletą urządzenia jest uzyskanie w ciągu 30 sekund pełnej mocy chłodzenia. Instrukcja obsługi jest napisana przejrzyście, zawiera wszystkie istotne dane, pozwala użytkownikowi na prawidłową, bezpieczną eksploatację aparatu.

W Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej Stołecznego Zarządu Służby Zdrowia MSWiA. w warunkach klinicznych realizowano badania eksploatacyjne naszego urządzenia.